06:36
03 oktober 2022

Woonvormen voor jongeren in kwetsbare positie

Woonvormen voor jongeren in kwetsbare positie

Iedere jongere wil een eigen woonplek als volwassene. Niet elke jongere die zelfstandig wil gaan wonen, krijgt daar ondersteuning bij vanuit zijn sociale netwerk. De verkenning Huisje, boompje, begeleiding biedt een overzicht van de type woonvormen voor jongvolwassenen met een ondersteuningsvraag.
De publicatie gaat ook in op de financiële situatie van deze jongeren in een kwetsbare positie en op de samenwerking tussen gemeenten, corporatie en zorgaanbieders.

Bron: VNG

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.