06:51
26 mei 2022

Woonoverlast aanpakken is geen juridische discipline.

De meeste trainingen op gebied van woonoverlast hebben een juridische insteek. De trainer is meestal een advocaat die in de praktijk ook overlastprocedures voert. Dat lijkt logisch, maar hoe juridisch is het overlast vak eigenlijk?

Volgens het CBS ervaart 35 % van de huishoudens jaarlijks overlast. In huurwoningen ligt dit percentage zelfs nog wat hoger. Het CBS verklaart dit door het feit dat gemiddelde kwaliteit van de huurwoningen wat lager is dan in de koopsector en dat er in de huursector gemiddeld dichter op elkaar wordt geleefd. Als we uitgaan van 2,4 miljoen huurwoningen, dan ervaren dus ruim 800.000 huishoudens jaarlijks overlast. Ongeveer 50.000 huurders melden deze overlast ook bij hun verhuurder.

Hoe vaak zo’n melding uiteindelijk leidt tot een gerechtelijke procedure is gissen. Ik vraag er altijd naar tijdens trainingen. Het antwoord varieert, maar ligt ergens tussen bijna nooit en enkele keren per jaar. Het totaal aantal huisuitzettingen, puur op basis van overlast, is wel bekend. Dit gebeurt jaarlijks 299 keer. Gemiddeld per corporatie is dat nog niet één keer per jaar.

Lees verder via Vactor

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.