04:07
23 juni 2021

Wonen, een mensenrecht, en wel zo normaal mogelijk

Wonen, een mensenrecht, en wel zo normaal mogelijk

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde om een leven te kunnen leiden in overeenstemming met een mensenwaardig bestaan, zo stelt het College voor de Rechten van de Mens. In lijn met het VN-verdrag Handicap voegt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen het ‘normaliseren van wonen’ daaraan toe. Het sluit aan op de langer gaande zijnde beweging van ambulantisering: de zorg moet naar de cliënt komen, in plaats van een verhuizing van de cliënt uit de wijk naar een instelling. ‘Goed wonen’ komt steeds hoger op de agenda te staan, zo ook binnen het experiment Weer Thuis.

Goed wonen voor iedereen
Goed wonen wil iedereen. In het discours over mensen die uitstromen uit beschermd wonen of maatschappelijke opvang stond de laatste jaren de beschikbaarheid van ‘betaalbare, kleine woningen’ centraal. In toenemende mate komt er echter aandacht voor de kwaliteit van de woningen. De ene persoon gedijt bijvoorbeeld beter in een gemengde woonvorm, terwijl de ander de voorkeur geeft aan een prikkelvrije omgeving. Dat hier nog weinig oog voor is, bleek uit een inventarisatie van Ieder(in) in samenwerking met MIND (Pdf) en de patiëntenfederatie Nederland. Het zette hen aan om een visie op wonen te ontwikkelen, die beleidsmakers en stakeholders moet helpen om te investeren in de kwaliteit van wonen voor mensen met een beperking of aandoening. Omdat, zoals het College voor de Rechten van de Mens aangeeft, niet goed wonen tot problemen kan leiden.

Lees verder via platform31.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7 + tien =