12:51
28 juni 2022

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Op 1 november heeft minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In dit blog zal ik de achtergrond van het wetsvoorstel schetsen en nader ingaan op de belangrijkste wijzigingen. Op dit moment worden kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op verschillende wijze wettelijk geregeld. Een belangrijk verschil tussen beide is de wijze waarop zij worden gefinancierd. Het peuterspeelzaalwerk wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Voor kinderopvang kunnen ouders een toeslag aanvragen bij het Rijk. Daarnaast gelden er verschillende kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.