12:57
27 november 2022

Wijkverpleegkundige vertelt over werken met de nieuwe richtlijn zorgmijding

Wijkverpleegkundige vertelt over werken met de nieuwe richtlijn zorgmijding

Hoe ga je om met cliënten die zorg mijden, maar wel hulp nodig hebben? En hoe krijg je mensen die het liefst onder de radar blijven, toch in beeld? Veel verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk worstelen hiermee. Onze nieuwe richtlijn en handreiking helpen hen onderbouwde keuzes te maken bij het signaleren van en handelen bij mensen die zorg mijden of missen. Wijkverpleegkundige Roos Niesten deelt haar praktijkervaring met de richtlijn en handreiking.

De nieuwe richtlijn Signaleren van en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn helpt verpleegkundigen en verzorgenden bij het maken van onderbouwde keuzes bij het signaleren van en het handelen bij mensen die zorg mijden of missen. De nieuwe handreiking Samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn helpt bij de afstemming met partijen zoals woningbouwverenigingen, sociaal werk en de huisarts in de wijk. De handreiking bevat een checklist met een set afspraken die een wijkverpleegkundige in de eerstelijns ketenzorg maakt met betrekking tot de zorgverlening aan mensen die de zorg mijden of missen. Dit kunnen afspraken zijn die al bestaan en wellicht aangescherpt kunnen worden; of afspraken die nog niet bestonden en waarvan het wel is aan te raden ze te maken en vast te leggen.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren van Godfried van Gestel, Frank van Summeren en Robert van Brakel over een integrale persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 2juni in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.