02:18
08 augustus 2022

Wijkteams: zie diversiteitsproof werken als een businesscase

Wijkteams: zie diversiteitsproof werken als een businesscase

Wijkteams bereiken bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal. Knelpunten zijn onder andere onbekendheid met wijkteams en drempels om naar die teams toe te gaan. En als de bewoners wel worden bereikt, blijkt er niet altijd een ‘goede match’ te zijn. KIS brengt onderzoek uit met aanbevelingen voor gemeenten en wijkteams. ‘Wijkteams zouden diversiteitsproof werken meer moeten zien als businesscase.’ Volgens onderzoeker Hans Bellaart (Verwey-Jonker Instituut) bereik je met een diversiteitssensitieve benadering mensen eerder en kun je betere resultaten behalen met de hulpverlening. Belangrijk is dat dan wel de urgentie van diversiteitsproof werken wordt ingezien. Bij gemeenten is op ambtelijk niveau in het algemeen nog weinig urgentie om diversiteitssensitief te werken, zo is te lezen in het KIS-rapport Wijkteams en diversiteit. Door het wegvallen van doelgroepenbeleid hebben gemeenten minder aandacht gekregen voor de diversiteit in de zorg- en hulpverlening. Gemeenten gaan er veelal vanuit dat wijkteams maatwerk leveren en dat dit als vanzelfsprekend ook geldt bij cliënten met een migratieachtergrond. Bellaart: ‘Maar in de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld Turkse Nederlanders oververtegenwoordigd in de zwaardere zorg, maar veel minder in beeld zijn bij de wijkteams en de lichte hulpverlening.’

Lees verder via Kis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.