01:58
24 mei 2022

Wijkteam en FACT-team moeten samenwerken – Mensen met verward gedrag

De gemeente heeft de taak om de ondersteuning en zorg voor mensen met psychische problemen goed te regelen vanuit hun eigen kracht. Daarbij is van belang dat zij ook in de maatschappij participeren. Want dat blijft behoorlijk achter, stellen wetenschappers van het Trimbosinstituut in de whitepaper “Verward gedrag” van Sociaal Bestek.

Mensen met psychische aandoeningen zijn vaker eenzaam en niet actief in het arbeidsproces. Behalve goede ggz-zorg hebben zij ook ondersteuning nodig die is gericht op zelfredzaamheid. Het is aan de gemeenten om de transitie aan te pakken met een nieuw zorg- en ondersteuningsaanbod. Gericht op vergroting van de maatschappelijke participatie van ggz-cliënten.

Zelfredzaamheid

Dat is de boodschap in de whitepaper “Verward gedrag” van een vijftal auteurs van het programma Re-integratie van het Trimbosinstituut. De auteurs maken duidelijk dat aan die maatschappelijke participatie van ggz-patiënten een aantal uitgangspunten vast zitten die ‘cruciaal zijn’.  En dat het stimuleren van eigen kracht en het beroep op het eigen oplossend vermogen van de ggz-patiënt ook een keerzijde heeft: mensen zijn erg kwetsbaar en daar moet je rekening mee houden.

Lees verder via Zorg&Welzijn – Wijkteam en FACT-team moeten samenwerken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.