09:54
27 januari 2022

Wijkenbeleid en diversiteit: terug van weggeweest

Wijkenbeleid en diversiteit: terug van weggeweest

Ruim tien jaar na abrupte afschaffing van het Krachtwijkenbeleid, is er in het nieuwe coalitieakkoord weer aandacht voor de opstapeling van problematieken in kwetsbare wijken. Nieuw beleid kan niet om de grote diversiteit in de wijken heen, vinden Hans Bellaart en Matthijs Uyterlinde.

Met het manifest Dicht de kloof! vroegen de burgemeesters van vijftien grote steden afgelopen zomer om 500 miljoen euro per jaar voor een gebiedsgerichte aanpak van armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, onderwijs en gezondheid in kwetsbare wijken.

Veel van deze wijken kennen een grote etnische en culturele verscheidenheid. Een diversiteit die maar al te vaak gepaard gaat met armoede. De wijkmonitor van Kennisplatform Integratie & Samenleving bijvoorbeeld laat zien dat in deze wijken de armoede onder inwoners met een vluchtelingen- en migratieachtergrond vele malen hoger is dan onder inwoners zonder migratieachtergrond.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over lokale veiligheid? Kom naar de HCB Seminarreeks  Veiligheid, recht en bestuur op 19 mei 2022 en leer meer over veiligheid voor burgers is wijken en online.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 + 18 =