10:12
05 februari 2023

Wijkaanpak: bewoners steigeren als ze niet mogen meedenken

Wijkaanpak: bewoners steigeren als ze niet mogen meedenken

Wie heeft er eigenlijk baat bij een wijkaanpak? Dat was de kernvraag bij een evenement in Rotterdam over leefbare wijken. Stadssocioloog Jan Rath: ‘De verantwoordelijkheid voor kommer en kwel en voor de oplossing ervan zijn verschoven van het collectief naar het individu.’

Veel stadsbewoners hielden pakweg veertig jaar geleden het leven in de grote stad voorgoed voor gezien. Ze trokken en masse weg voor de alom om zich heen slaande verpaupering. Eind jaren tachtig begon de ommekeer. De opbloeiende kenniseconomie gaf vooral steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam weer een positieve dynamiek. Jonge en hoogopgeleide kenniswerkers stroomden toe.

Iedereen zou profiteren
Gemeenten en corporaties − happig als ze waren om deze snelgroeiende groep veelverdieners aan de stad te binden − begonnen woningen uit hun bezit te verkopen of, waar nodig, te slopen. Op veel plekken verrezen nieuwe huizen, openbare ruimtes kregen een opknapbeurt en de Coffee Company werd uitgenodigd om toch vooral in de wijken een dependance te openen.

In Amsterdam was het beleid succesvol, aldus journalist en publicist Floor Milikowski. Zij was op 2 juni 2022 een van de sprekers tijdens een debat ter gelegenheid van tien jaar samenwerking van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit in de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Op die dag werd onder andere de bundel Zicht op leefbaarheid gepresenteerd.

Lees verder via socialevraagsstukken.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *