07:55
31 juli 2021

Wie spreekt met de inspectie?

Wie spreekt met de inspectie?

Kan een inspecteur eisen alleen met het bestuur te spreken? Mag de directeur er altijd bij zitten? Sommige inspecteurs stellen dat ze alleen met het bestuur willen spreken, anderen gaan daar soepeler mee om. Wat is redelijk in uw situatie?

Wet op het onderwijstoezicht
De Wet op het onderwijstoezicht richt zich tot de instelling (school) en het bevoegd gezag (artikel 1, onderdeel k). En wie is dat bevoegd gezag? Uit de onderwijswetten blijkt dat dit de rechtspersoon (de vereniging of stichting) is die de school of scholen bestuurt voor wat betreft het bijzonder onderwijs.

Onderzoekskader van de inspectie voor het onderwijs
Het Onderzoekskader onderscheidt (in paragraaf 1.3) het object van toezicht en het object van onderzoek. Volgens het Onderzoekskader ‘vormen de school en het bestuur het object van toezicht. Interventies met een juridisch karakter hebben in voorkomende gevallen betrekking op deze niveaus.’
Het object van onderzoek is datgene wat de inspectie onderzoekt om tot haar oordeel of waardering over de school of de besturing te komen’ valt te lezen in § 1.3 van het Onderzoekskader. Maar wie is nu het bestuur? En met wie praat de inspectie nu in het kader van het verificatieonderzoek als zij bedoelt het bestuur? In het Onderzoekskader worden de termen bestuur én schoolbestuur naast elkaar gebruikt.

Lees verder via verus.nl

Meer leren over toezicht? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Toezicht in Transitie 2018 – Toezicht met gezag, gezag met toezicht’ met Paul van Dijk, Prof. Adrienne de Moor-Van Vugt, Adriaan Denkers, Meike Bokhorst en Haiko van der Voort.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × vijf =