01:36
04 december 2023

Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel moet beter uitgewerkt worden

Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel moet beter uitgewerkt worden

Het huidige wetsvoorstel dat betere bescherming moet bieden tegen mensenhandel moet op een aantal belangrijke punten verder worden uitgewerkt voor de wet kan worden ingevoerd. Zo stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag verschenen wetgevingsadvies. Hoewel de Raad in beginsel positief is over het voorstel, moet een aantal onduidelijkheden nog wel verder worden opgehelderd in de toelichting op het wetsvoorstel. Dit om discussies in de rechtszaal én mogelijke rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid voor de burger te voorkomen.

Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel tegen mensenhandel is het verdergaand strafbaar stellen van ernstige misstanden op de werkvloer. Hiervoor wordt een nieuw misdrijf in de wet opgenomen, namelijk ‘ernstige benadeling’. Dit moet ervoor zorgen dat voortaan strafrechtelijk kan worden opgetreden tegen zeer slechte arbeidsomstandigheden van mensen in een kwetsbare positie. Denk daarbij aan arbeidsmigranten die onder erbarmelijke omstandigheden moeten wonen en werken. In het wetsvoorstel wordt echter nog onvoldoende duidelijk gemaakt wat moet worden verstaan onder deze term ‘ernstige benadeling’ en wat er nu precies onder dit nieuwe misdrijf valt dat nu nog niet door de bestaande wetgeving over mensenhandel wordt gedekt.

Discussie in de rechtszaal
Hoewel in het voorstel een aantal voorbeelden wordt genoemd van situaties waarin sprake kan zijn van ‘ernstige benadeling’, voorziet de Raad dat deze strafbaarstelling in de praktijk tot veel discussie zal leiden en wordt in de huidige vorm te veel overgelaten aan de rechter. Het gaat daardoor enige tijd kosten totdat hierover jurisprudentie is gevormd, wat betekent dat in de tussentijd veel onduidelijkheid blijft bestaan over wat er nu wel of niet mag. De Raad voor de rechtspraak ziet dit als een zeer onwenselijke situatie. Beter is als de wetgever ervoor zorgt dat hier al bij invoering van deze wet duidelijkheid over is.

Lees verder via rechtspraak.nl

Meer leren over een geïntegreerde aanpak mensenhandel en uitbuiting? Kom 11 oktober naar het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2023 – Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie met oa Victor Jammers en Conny Rijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *