05:44
13 juni 2021

Wetsvoorstel tot herziening van de Jeugdwet

Wetsvoorstel tot herziening van de Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden, waarmee de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg volledig bij gemeenten is komen te liggen. Gemeenten zouden, als meest nabije overheid, het best in staat zijn om jeugdzorg op maat te leveren. Hoewel vijf jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt dat goede ontwikkelingen in gang zijn gezet, zijn er ook de nodige knelpunten gesignaleerd die vragen om aanpassing van het jeugdstelsel. Deze aanpassingen heeft minister De Jonge (VWS) vervat in het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’. Het wetsvoorstel staat open voor consultatie tot 6 september 2020. In deze Legal Update vat ik de belangrijkste thema’s uit dit voorstel voor u samen.

Versterking regionale samenwerking
De belangrijkste knelpunten die naar voren komen hebben betrekking op de vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten. Zo staat de continuïteit van specialistische jeugdhulp onder druk, doordat individuele gemeenten beslissen om specialistische dure jeugdhulp niet in te kopen omdat zij dit aanbod zelf (nu) niet nodig hebben.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × twee =