12:22
09 februari 2023

Wetenschapper Zeger van der Wal: ‘Ambtenaar meer op het podium’

Gemeenten werken steeds meer samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat stelt andere eisen aan gemeenteambtenaren. De ambtenaar van de toekomst moet volgens bijzonder hoogleraar Zeger van der Wal niet alleen goede beleidsnota’s kunnen schrijven, maar ook korte aantrekkelijke videoboodschappen kunnen produceren en inspraakbijeenkomsten kunnen begeleiden. Meer dan voorheen zal hij op het podium gaan opereren en niet alleen achter de schermen.

Van der Wal is sinds 1 mei jl. bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP. De naam van oud-staatssecretaris Dales wekt sinds haar uitspraak ‘een beetje integer bestaat niet’ de associatie met ambtelijke integriteit. Logisch dus dat Van der Wal zich daarover gaat buigen. Daarnaast gaat hij bijdragen aan het denken over de overheidsmanager en -organisatie van de toekomst.

Gemeenten hebben te maken met veranderingen in de samenleving. Welke vooral?
‘Gemeenten kregen de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken op het gebied van zorg, welzijn, wonen en de integratie daartussen. Tegelijkertijd wordt van gemeenteambtenaren en bestuurders verwacht dat zij controle en verantwoordelijkheid loslaten door veel meer samen met burgers, bedrijven, en maatschappelijke organisaties beleid en diensten te ontwerpen, in coproductie zoals dat tegenwoordig heet. Zij komen daardoor in een soort spagaat terecht omdat burgers en andere stakeholders nog steeds verwachten dat het bestuur het voortouw neemt (en de schuld krijgt als zaken fout gaan!) terwijl dat bestuur steeds minder vanzelfsprekend ook de autoriteit en de legitimiteit heeft om ook echt stevig te besturen.’

Lees verder via VNG – Wetenschapper Zeger van der Wal: ‘Ambtenaar meer op het podium’

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *