01:08
22 februari 2024

Wetenschap ingezet tegen ondermijning

Wetenschap ingezet tegen ondermijning

Met de oprichting van het Ondermijningslab moet de wetenschap eerder en dichter op de praktijk van de bestrijding van de ondermijnende misdaad komen. Het lab is een samenwerkingsverband van de Taskforce Ondermijning Brabant Zeeland en TNO met steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Capaciteiten versterken
Het lab gaat zich richten op kennis en innovaties die de capaciteiten van professionals op tactisch en uitvoerend niveau moeten gaan versterken, zoals scherpere competenties, ontwikkeling van nieuwe methoden en werkwijzen en ondersteunende instrumentaria en technologie. De focus ligt daarbij op innovaties voor gedragsanalyse en -beïnvloeding, inzet van nieuwe technologie voor waarnemen, fenomeen-, netwerk- en systeemanalyse binnen de ondermijningspraktijk en de oordeelsvorming en besluitvorming in integrale teams.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *