02:46
29 maart 2023

Expired: Wet van Pleuris 2.0: (nog) meer dan een hulpmiddel?!

De Wet van Pleuris is inmiddels in beleidsdocumenten binnen de crisisbeheersing omarmd, onder meer in handreikingen voor maatschappelijke onrust, communicatieplannen, de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid en de Handreiking Inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen van Veiligheidsregio Hollands-Midden.

Al enige jaren wordt door de komst van sociale media gesproken over de Wet van Pleuris 2.0. Sociale media zorgen bijna real-time voor de meest pikante en aanvullende details over crisissituaties. Denk daarbij aan foto’s, filmpjes, namen of andere persoonsgegevens van daders en slachtoffers. Via Twitter, Facebook of Instagram is bijna alles al openbaar voordat zelfs de overheid is ingelicht over het incident. Wat precies de invloed en betekenis van sociale media is in relatie tot een gebeurtenis en de mate van (extra) commotie die kan ontstaan is echter nog niet (wetenschappelijk) onderzocht. De vraag is dan ook of de sociale media een exponentieel effect bewerkstelligen.

Lees verder via RoyJohannink/LinkedIn – Wet van Pleuris 2.0: (nog) meer dan een hulpmiddel?!

Crisis en incidenten in de gemeente…. hoe organiseert uw burgemeester een goed veiligheidsbeleid?! Bezoek de HCB Colleges Veiligheid, recht en bestuur, start 9 februari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *