12:03
09 februari 2023

Wet privacy & huiselijk geweld en de mogelijkheid kennis delen in de keten als profs

De ervaring leert dat er morele moed nodig is om de grenzen op te zoeken van privacy daar waar het gaat om kwetsbare (mishandelde) ouderen en kinderen te kunnen helpen en uit de geweldssituatie te halen.
Mishandelen is een inbreuk op de lichamelijke integriteit en is het meest fundamentele recht dat je hebt als mens.
Citaat: Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: gaat over de bescherming van het recht op privacy.
Het tweede lid geeft mogelijkheden weer t.a.v. de beperkingen van dit recht, namelijk in gevallen waarin dat “noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” (einde citaat)

Lees verder via LinkedIn/Rob (R.G.M.) Vermeer
Interim Manager Sociaal Domein tbv gemeenten en instellingen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *