12:52
22 maart 2023

Wet goed verhuurderschap aangenomen

Wet goed verhuurderschap aangenomen

De aangenomen wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap vast. Ook moeten gemeenten verplicht een meldpunt inrichten. Verder kent de wet de mogelijkheid toe om de verhuur van huisvesting vergunningplichtig te maken en er wordt extra bescherming voor arbeidsmigranten afgedwongen.

Voldoende implementatietijd
Nu wacht nog de behandeling in de Eerste kamer en de definitieve vaststelling van de datum van inwerkingtreding. Vanuit de VNG maken wij ons nog hard voor voldoende implementatietijd voor gemeenten. Gemeenten zijn verplicht om het meldpunt in te richten en moeten handhaven op de algemene regels.

Vergunningsplicht voor verhuurder
Daarnaast staat het gemeenten vrij om te bepalen of het noodzakelijk is of een vergunningsplicht voor verhuurders gewenst is. Bij het instellen van een verhuurdersvergunning voor arbeidsmigranten moeten bestaande situaties binnen 3 jaar worden aangepast aan de nieuwe normen. Dit is een uitwerking van het amendement van de PvdA. In het wetsvoorstel werd eerder uitgegaan van een overgangstermijn van 10 jaar.

Lees verder via vng.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *