12:36
19 augustus 2022

Wet gegevensverwerking geen bijdrage aan aanpak ondermijning

Wet gegevensverwerking geen bijdrage aan aanpak ondermijning

Het is goed dat nagedacht wordt over een raamwerk waarbinnen informatie gedeeld kan worden, maar de voorgestelde Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) zal niet bijdragen aan de aanpak van ondermijning. Op een aantal terreinen is het zelfs een stap achteruit.

Dat schrijft de VNG de Tweede Kamer als inbreng op een Kamerdebat op 7 december met minister Grapperhaus (JenV) over de WGS. Namens de Regioburgemeesters en de VNG is in maart al input gegeven op het wetsvoorstel.

Noodzakelijke flexibiliteit in het geding
Nadenken over een breder wettelijk raamwerk rondom informatie-uitwisseling binnen samenwerkingsverbanden is alleen van toegevoegde waarde wanneer het de mogelijkheden daadwerkelijk verruimt en in de praktijk toepasbaar is. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) laten echter weten dat het voorstel leidt tot een bijna onmogelijke praktische uitvoerbaarheid. Flexibiliteit is voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit van groot belang om niet achter de feiten aan te lopen, maar die komt door het voorstel juist ernstig in het geding.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.