04:00
09 december 2022

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden op losse schroeven?

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden op losse schroeven?

Vanuit de overheid bestaat de behoefte om gegevens uit te wisselen met andere overheidsorganisaties en private partijen. Dit met het oog op het tegengaan van bijvoorbeeld fraude en ondermijning. Deze praktijk bestaat al enige tijd en de behoefte hiernaar groeit. De manier waarop de gegevensverwerking nu juridisch geregeld is, leidt ertoe dat in de praktijk in het ene geval de grenzen worden opgezocht. In het andere geval worden risico’s gemeden en worden er helemaal geen gegevens uitgewisseld. Beide situaties acht het (demissionaire) kabinet niet wenselijk. Met het wetsvoorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) wordt gepoogd voor de gegevensverwerking door een aantal samenwerkingsverbanden een juridische basis te gaan bieden.

Het wetsvoorstel voor de WGS ligt nu voor bij de Eerste Kamer. Omdat het wetsvoorstel tussentijds ingrijpend wijzigde, zijn de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad van State en het College voor de Rechten van de Mens opnieuw verzocht om voorlichting over de wet. Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de Eerste Kamer geadviseerd om de WGS niet aan te nemen. Daarmee komt het wetsvoorstel mogelijk op losse schroeven te staan.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.