05:17
06 december 2023

Werken aan weerbare buurten tegen polarisatie

Werken aan weerbare buurten tegen polarisatie

Hoe kun je polarisatie in een vroeg stadium signaleren, voorkomen en tegengaan? En hoe zorg je ervoor dat buurtbewoners met diverse achtergronden op een prettige manier met elkaar samenleven? Met die vragen worstelen gemeenten, professionele- en maatschappelijke organisaties. Dit artikel beschrijft een methodiek om in buurten polariserende problematieken op structurele wijze te signaleren en te duiden. En om te werken aan ‘weerbare wijken’ tegen polarisatie, met als concrete voorbeelden de gemeenten Eindhoven (Woensel-Zuid) en Utrecht (Overvecht).

In veel buurten is in de afgelopen jaren de bevolkingssamenstelling zeer divers geworden. In zulke buurten leven groepen met uiteenlopende inkomens- en opleidingsniveaus, culturen, religies, talen en verblijfsstatussen met elkaar samen. Deze diversiteit zal in buurten, ook buiten de grote steden, in de toekomst nóg verder toenemen. Dit is niet zonder problemen, want meer diversiteit in wijken kan de sociale cohesie verminderen en de kans op polarisatie tussen groepen vergroten. Die polarisatie manifesteert zich door vervreemding, (wederzijdse) vooroordelen, stereotypering, onbegrip, discriminatie en uitsluiting.

Lees verder via kis.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *