10:58
22 februari 2024

Expired: Welzijn op recept verbindt zorg en welzijn

Huisartsen geven niet meer alleen een medisch advies, maar schrijven ook ‘welzijnsrecepten’ voor. ‘Welzijn op recept’ is inmiddels een erkende interventie en wordt op meerdere plekken in Nederland ingezet. Zo ook in Rotterdam.

Het initiatief voor Welzijn op recept in Rotterdam kwam vanuit de welzijnssector. Welzijnsorganisatie DOCK huurde adviseur Loek Dresen van Zorgimpuls in voor de implementatie in verschillende stadsdelen. Dresen: ‘De verbinding tussen welzijn en eerste lijn staat steeds nadrukkelijker op de agenda. Welzijn op Recept is daarvoor een zeer geschikt instrument. De welzijnssector en de eerstelijnszorg zijn echter twee verschillende werelden, met eigen geschreven en ongeschreven regels. Om tussen die verschillende culturen een brug te slaan, heeft DOCK ondersteuning en advies gevraagd aan ZorgImpuls, omdat wij het speelveld goed kennen. Een van mijn eerste stappen was om DOCK-medewerkers inzicht te bieden in de dynamiek van de eerste lijn.’

Aansluiten bij taal en cultuur huisartsenzorg

DOCK en Zorgimpuls wilden beslist niet werken vanuit een blauwdruk. Loek Dresen: ‘We hebben eerst koploper-praktijken en gezondheidscentra benaderd met de vraag hoe de samenwerking verloopt met partijen in de wijk. Om goed aan te sluiten op de cultuur en taal van de huisartsenzorg hebben we kritische gekeken naar communicatie. Een algemene folder werkt immers maar beperkt. We hebben onder meer een overzicht opgesteld vanuit de ICPC-codes die de huisartsen gebruiken, gecombineerd met welzijnsinterventies. Bijvoorbeeld: codes als Z04 (eenzaamheid) aan de ene kant en interventies als eetgroepen, mindfulness, taalles e.d. aan de andere kant. Zo maak je het aanbod voor de huisarts overzichtelijk en concreet.’

Pilot met 8 huisartsenpraktijken

In de eerste pilotronde deden 8 huisartspraktijken mee . ‘In het eerste kwartaal zijn er zo’n 100 mensen doorverwezen. Dat gaat op zich goed.’ Dresen ziet wel verschil in succes. ‘In sommige gezondheidscentra is een professional van DOCK een dagdeel aanwezig. Dat maakt de drempel voor de patiënt, huisarts, poh en poh-ggz lager, zo is de ervaring. Een andere succesfactor is een goede samenwerking tussen poh-ggz en welzijnswerker. De poh-ggz werkt immers met kwetsbare mensen, van wie een aantal baat kan hebben bij welzijnsactiviteiten. Als de poh-ggz daar ook van overtuigd is en het gevoel heeft dat ze patiënten veilig kan verwijzen, zorgt dat voor een groter aantal recepten naar welzijn.’

Doorverwijzen naar welzijnsaanbod

DOCK heeft geen extra activiteiten opgezet voor Welzijn op Recept. ‘Patiënten worden doorverwezen naar het bestaande welzijnsaanbod van DOCK. Dat is heel divers en gericht op de populatie van de wijk. Dus meer voor ouderen in een vergrijzende wijk en multicultureel aanbod in een multiculturele buurt,’ merkt Dresen op. Voor activiteiten wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Hij benadrukt: ‘De mensen worden na verwijzing altijd ontvangen door een professional van DOCK. Dat is immers de directe samenwerkingspartner van de huisarts. Daarnaast zijn er maatschappelijk werkers bij DOCK, ook daar kunnen de huisartsen en praktijkondersteuners naar verwijzen. Die route verloopt via het wijkteam.’

Verbinding twee werelden

‘De eerste lijn en welzijn versterken elkaar en hebben elkaar nodig. Veel zorgvragen zijn niet alleen medisch of alleen psychosociaal. Zowel de gemeente Rotterdam als zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderkennen dit. In het kader van het convenant tussen beide partijen is budget vrijgemaakt om de verbinding tussen welzijn en huisartsenzorg op een aantal plekken extra te financieren.’

Auteur: Gerda van Beek
Bron: Zorgenz.nl en Kennisplein Chronische Zorg

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *