11:07
04 oktober 2022

Weet wat strafbaar is bij een incident

Naast gedragingen die een organisatie zelf als grensoverschrijdend heeft benoemt, zijn er ook gedragingen strafbaar gesteld. In het wetboek van strafrecht worden de volgende misdrijven die samenhangen met agressie en geweldsincidenten beschreven:

  • Openlijke geweldpleging (141 Sr)
  • Schennis van de eerbaarheid (239 Sr)
  • Eenvoudige belediging (266 Sr)
  • Bedreiging met een misdrijf (285 Sr)
  • Mishandeling (300 Sr)
  • Mishandeling met voorbedachte rade (301 Sr)
  • Zware mishandeling (302 Sr)

Verzwarende omstandigheid

De wetgever rekent zwaardere straffen toe wanneer een ambtenaar slachtoffer wordt van agressie of geweld. Het begrip ‘ambtenaar’ dient in dit kader ruim te worden opgevat. Ieder die krachtens wettelijk voorschrift, voortdurend of tijdelijk, met enige openbare dienst is belast, wordt als ambtenaar beschouwd. Dit betekent bijvoorbeeld dat medewerkers van het UWV ook ambtenaar zijn in de zin van het Wetboek van Strafrecht. Zij zijn immers belast met een openbare dienst, namelijk de uitvoering van wettelijke regelingen op het gebied van de sociale zekerheid.

Lees verder via AgressieVrijWerk – Weet wat strafbaar is

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.