05:31
29 februari 2024

Week van de veiligheid en de leefbaarheid..!?

Week van de veiligheid en de leefbaarheid..!?

De week van de veiligheid is een goed initiatief  en zoals gewoonlijk worden er veel evenementen georganiseerd. Helaas blijft de leefbaarheid een ondergeschoven kindje terwijl veiligheid en leefbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een paar jaar geleden werd mij pas duidelijk wat leefbaarheid eigenlijk inhield.

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Sommige wijken in steden kampen met problemen rond wonen, werken, integratie en veiligheid. Het CCV maar ook de Rijksoverheid geeft extra aandacht aan deze wijken. Zij wil de leefbaarheid van de aandachtswijken verbeteren. Mogelijke oplossingen zijn onder andere renovatie van woningen en meer arbeidsparticipatie. Bewoners worden betrokken bij inspanningen om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld bij de verbetering van de veiligheid.

Het bevorderen van de sociale samenhang [sociale cohesie] leidt tot meer leefbaarheid maar vergroot tevens veiligheid in buurten en wijken. Lees ook De effecten van sociale samenhang van Verwey-Jonker

Enkele voorbeelden:

 • Een buurtwinkel waar bewoners elkaar spreken. Het lijkt eenvoudig, maar wanneer een winkel of postkantoortje sluit valt er voor bewoners vaak meer weg dan alleen de instantie waar men een brood of wat postzegels koopt. Wanneer dit gat niet opgevuld wordt kan het er toe leiden dat er bij met name ouderen dingen mis gaan en zij niet langer in hun eigen huis willen blijven wonen.
 • Een bejaardenhuis waar ook de buurtbewoners kunnen komen eten
 • Een boodschappendienst voor het bezorgen van eten, medicijnen en stomerij.
 • Het zowel fysiek als psychisch toegankelijk maken van openbare ruimten.
 • Wijkagent zichtbaar in de wijk.. bijvoorbeeld met een wijktafel of een Pop-Up Politiebureau [Metro Nieuws]

Buurtwhatsapp meer gebruikt dan Burgernet. De populariteit van buurtwhats-apps groeit explosief. Bijna 17 procent van alle Nederlanders doen mee met zo’n berichtendienst voor buurtpreventie. Dat blijkt uit het Buurtonderzoek van het AD.

WhatsApp Buurtpreventie Nederland en België geeft een aantal spelregels voor het opzetten van een WhatsApp-groep om de veiligheid in de buurt te verbeteren:

 • BuurtWhatsApp is een serieuze zaak: hanteer een minimumleeftijd van 18 jaar
 • Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevind
 • BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt
 • Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR-methode. Signaleer, Alarmeer [112], App [om de waarneming te delen] en Reageer [bijvoorbeeld door contact te maken met de persoon in kwestie]
 • Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112
 • Let op taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke
 • Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen. In veel gevallen voldoet een signalement
 • Geen overbodige berichten: een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis

Lees verder via

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen.
Helaas vergeet het ministerie van Veiligheid en Justitie dat de leefbaarheid vergroten de onveiligheidsgevoelens van burgers verkleind.

Volgend jaar zou het dus de Week van de Veiligheid en Leefbaarheid moeten worden.. is mijn bescheiden mening!

Veiligheid en Leefbaarheid is mensenwerk.

Margareth Weijers, Hoofdredacteur vl-nieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *