11:08
04 december 2021

We moeten de integrale gebiedsbril weer opzetten

We moeten de integrale gebiedsbril weer opzetten

Interview met Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

Wouter Veldhuis is sinds december Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast is hij werkzaam als stedenbouwkundige en architect als partner bij bureau MUST. In zijn boek ‘Verkenning van de rechtvaardige stad’ waarschuwt hij voor de gevaren van een eenzijdige economische blik op de openbare ruimte en legt hij uit hoe stedenbouw kan bijdragen aan een diverse en open stad. Tevens is hij pleitbezorger voor de terugkeer naar een brede gebiedsgerichte blik in beleid. Platform31 spreekt met Veldhuis over lessen uit het verleden, de huidige stand van zaken en de toekomst van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak.

Wat is vanuit uw perspectief op dit moment de status van de brede gebiedsgerichte aanpak?

“Mijn algemene gevoel is dat we tien jaar roofbouw in de wijk achter de rug hebben. We zijn in sectorale beleidstunnels terechtgekomen die los van elkaar ingrijpen op het leven in de wijken. Programma’s op het gebied van woningbouw, energietransitie, emancipatie, volksgezondheid, klimaatadaptatie, bereikbaarheid, leefbaarheid en wijkeconomie draaien allemaal door, maar zijn meestal niet goed op elkaar afgestemd. Iedere sector wordt, conform het marktdenken, afgerekend op kwantificeerbare doelen, bij voorkeur in euro’s. En dan wordt de rekensom heel lastig als je met andere beleidsvelden gaat samenwerken. De optelsom van de behaalde sectorale resultaten blijkt nu erg mager te zijn, daar schrikken we van. Wel nieuwe woningen, maar geen geld voor de herinrichting van de openbare ruimte. Wel mooie nieuwe ziekenhuizen, maar geen betaalbare bedrijfsruimte meer voor een huisartsenpraktijk in de wijk. Nieuw klimaatadaptief groen in de parken, maar ook meer verharding voor de groeiende parkeerdruk in de wijken.

Lees verder via platform31.nl

Leren over een Integrale Gebiedsgerichte Aanpak? Kom naar de 2-daagse HCB Cursus die start op 22 juni bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien − 4 =