02:32
25 juni 2021

We kunnen de stedelijke segregatie nog een halt toeroepen

We kunnen de stedelijke segregatie nog een halt toeroepen

In grote delen van onze steden kunnen mensen met een lager inkomen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrische of verstandelijke handicap en statushouders niet meer terecht. Dat is onrechtvaardig, vinden Simon Franke en Wouter Veldhuis. Een stad moet er voor iedereen zijn.

In Haarlem, een doorsnee stad in Nederland, legt een corporatiedirecteur tijdens een debat uit dat de sociale huurwoningen uit de duurdere wijken verdwijnen. Ze zouden straks alleen nog maar te vinden zijn in verre buitenwijken.

Logisch op weg naar segregatie
Dat komt, zegt de eerdergenoemde directeur, doordat de corporaties hun bezittingen in de duurdere wijken vooral vanwege de verhuurdersheffing en masse verkopen. Logisch, want de hoogte van de WOZ-waarde van hun bezittingen is bepalend voor het bedrag dat de corporaties jaarlijks aan het Rijk moeten afdragen. En dus verkopen de corporaties de ook voor hen dure woningen als eerste.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 5 =