05:37
18 januari 2022

We hoeven niet verder in het moeras van de jeugdzorg weg te zinken

We hoeven niet verder in het moeras van de jeugdzorg weg te zinken

De aanbevelingen van de Commissie Sint nemen de perverse financiële prikkels in de jeugdzorg niet weg. Econoom Harrie Verbon ziet meer in een andere aanbestedingsprocedure voor de lichte zorg. Hercentralisatie van gespecialiseerde jeugdzorg is wel gewenst, maar alleen onder strikte voorwaarden.

De vraag is of de organisatie van de jeugdzorg zodanig kan worden veranderd dat jongeren met complexe problemen weer prioriteit krijgen, hun leeftijdgenoten met lichte zorgproblemen meer door hun sociale omgeving worden opgevangen en de gemeente geld uitspaart. Ook hier is al vaker aandacht gevraagd voor de grote problemen in de jeugdzorg.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × 1 =