05:36
06 december 2023

‘Wat-werkt-kennis’ als basis van sociale wijkteams: een must

Afgelopen jaren is de kennis over ‘wat werkt’ in de zorg enorm toegenomen. Dit heeft zijn uitwerking gehad in de manier waarop we met cliënten/klanten/burgers overleggen en hoe we ze ondersteunen in het krijgen van grip op hun problemen. Twintig jaar geleden gingen we er bijvoorbeeld nog vanuit dat vooral het goed aansluiten op het taalgebruik van cliënten essentieel was in de samenwerking. Inmiddels weten we wel beter. Het kan nog veel effectiever. Onderzoek laat zien dat naast het aansluiten bij taalgebruik, het aansluiten bij de vraag, het doelgericht werken richting perspectief, het structureren van de ondersteuning en het zichtbaar maken van vooruitgang, werkzame elementen zijn in het werken aan de gewenste verandering. Dit heeft consequenties voor de manier van gespreksvoering. Een ‘prettig’ gesprek is iets anders dan op een effectieve manier informatie verzamelen. Voor een goede start, een goed verloop en een goede afsluiting is meer nodig. Laten we de professionele kennis die er is gebruiken.

Lees verder via bureaupeers – Wat werkt kennis als basis van sociale wijkteams: een must

Deze blog verscheen eerder in Sozio, vakblad voor professionals in het sociale domein, juni 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *