08:45
07 mei 2021

Wat werkt en wat niet bij criminaliteitspreventie?

Op basis van de uitkomsten uit meer dan 200 meta-evaluaties is er reden voor optimisme over wat werkt bij de preventieve en repressieve aanpak van criminaliteit. Belangrijkste les: een effectieve aanpak is vooral een gerichte aanpak. Van een algemene aanpak, zoals meer politie in de wijk, hoeven we geen effecten te verwachten. Welke maatregelen en interventies zijn effectief in het voorkomen, of reduceren, van criminaliteit, recidive en angst voor criminaliteit? De afgelopen 20 jaar is daar een grote hoeveelheid studies over verschenen. Dit betreft vooral zogeheten synthesestudies of meta-evaluaties. Deze zetten een omvangrijke hoeveelheid onderzoeken naast elkaar. Steeds vaker kunnen, op basis van meta-evaluaties op criminologisch gebied, uitspraken worden gedaan over de (in)effectiviteit van interventies en maatregelen.

 Lees verder via HetCCV
Wat doet uw burgemeester? De fysieke en sociale veiligheidsrisico’s in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners. Leer en luister tijdens de Collegereeks van het Haags Congres Bureau Veiligheid Recht en Bestuur, 31 januari 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien + 9 =