03:53
09 juni 2023

Wat we van niet gelukte bewonersinitiatieven kunnen leren

Wat we van niet gelukte bewonersinitiatieven kunnen leren

Succesvolle bewonersinitiatieven kunnen op feestelijk eerbetoon rekenen, de mislukte initiatieven daarentegen worden doodgezwegen. Ten onrechte. Want we kunnen juist zo veel van hun mislukking leren, mits we er ruimte voor creëren.

We horen steeds meer over hoe bewonersinitiatieven bijdragen aan een leefbare, inclusieve en duurzame leefomgeving. In Groenbeek* realiseerden bewoners bijvoorbeeld zelf een multifunctioneel sportcentrum, inclusief dorpshuis, bibliotheek en ruimte voor alle sportverenigingen. Naast berichten over bewoners die, zoals in Groenbeek, de koppen bij elkaar steken om gezamenlijk een ontmoetingsplek te realiseren, zien we een grote diversiteit aan geslaagde bewonersinitiatieven. Denk aan gezellige leefstraten, bloeiende dorpstuinen, spelende kinderen in de buurtspeeltuin, feestelijke openingen van dorpshuizen en toastende bestuurders bij nieuwe energiecoöperaties of knarrenhofjes.

Wel ruimte voor succes, niet voor falen
Voor succesvolle initiatieven is er een podium, en zijn er prijzen te verdienen. Denk daarbij aan pluimen, appeltjes van oranje, gouden pit, kern met pit, of dorpsvernieuwingsprijs. Er is ook vaak financieel en maatschappelijk draagvlak voor. Door al die succesverhalen, zou je bijna vergeten dat de weg naar succes soms vol hobbels is, en dat sommige initiatieven niet of slechts kort tot bloei komen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *