01:07
22 juni 2024

Wat we moeten doen voor kinderen zonder thuis

Wat we moeten doen voor kinderen zonder thuis
Hand of an elderly holding hand of younger

Duizenden kinderen zijn dak- of thuisloos of dreigen dat te worden. Zij worden ernstig bedreigd in hun recht op een normale ontwikkeling en een gezinsleven. Max Huber, Karen van Leeuwen en Mijke Caminada pleiten voor meer aandacht en begeleiding.

Vier- tot vijfduizend kinderen verblijven met hun ouders in de vrouwen- of maatschappelijke opvang. We weten weinig over hoeveel dakloze kinderen buiten de opvang verblijven, al bleek uit een recente telling in Noord-Brabant dat het er fors meer zijn dan geschat; 40 procent van alle getelde dakloze mensen waren kinderen. Daarbij komen nog de kinderen die hun huis dreigen te verliezen vanwege armoede.

In gezinnen die dak- of thuisloos zijn (of dreigen te worden), is veel stress, door dakloosheid, armoede, sociale en maatschappelijke uitsluiting, psychische problemen van ouders of onveiligheid. Kinderen die opgroeien in gezinnen waar veel stress is, hebben een hoog risico op sociale, psychische en cognitieve problemen. Voor kinderen die verblijven in de maatschappelijke opvang, is dat risico nog hoger, omdat in de opvang een normaal gezinsleven moeilijk is.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *