10:14
27 juni 2022

Wat knelt? Wat vragen burgerinitiatieven van de gemeente?

Wat knelt? Wat vragen burgerinitiatieven van de gemeente?

Burgerinitiatieven staan volop in de belangstelling. Samen met het landelijk netwerk ‘Nederland zorgt voor elkaar’ inventariseerden Movisie en Vilans alleen al op het domein van zorg en ondersteuning ruim 350 burgerinitiatieven. Die organiseren een breed scala aan activiteiten en leveren tal van diensten, bijvoorbeeld gericht op welzijn, ontmoeting en ontspanning en op het langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Je zou denken dat in een tijd waarin de overheid zich terugtrekt en het eigen initiatief van burgers wordt aangemoedigd, burgerinitiatieven zich volop gesteund voelen door die overheid. Dat blijkt echter nogal tegen te vallen, zo leert Wat knelt?, het recente onderzoek van Movisie en Vilans naar knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning. De samenwerking met de gemeente blijkt een van de belangrijkste knelpunten te zijn die de burgerinitiatieven noemen. Vaak zijn er tal van afdelingen waarbij men moet aankloppen en is niet duidelijk bij wie men waarvoor moet zijn. ‘Je kunt echt een dagtaak hebben aan het relatiebeheer met de gemeente’, zegt een van de respondenten. Veel gemeenten erkennen het burgerinitiatief niet als volwaardige partij en hebben er onvoldoende vertrouwen in. Ook de traagheid van besluitvorming door de gemeente is een knelpunt. Er moeten verschillende afdelingen meepraten.

Lees verder via Movisie en via Wat knelt?
Inventarisatie knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.