11:40
03 oktober 2022

Wat moet nieuw kabinet met toezicht?

ls het aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ligt, staat toezicht op de agenda van een volgend kabinet. Dit blijkt uit een memo aan de programmacommissies van politieke partijen.

De WRR vraagt aandacht voor vier thema’s: Veerkrachtige economie, Brede innovatie, Sociale samenhang, Navigeren in een veranderende wereld en Waardegedreven publieke sector. Binnen het laatste thema herinnert het adviescollege aan inzichten uit het rapport “Toezien op publieke belangen”:

“Externe toezichthouders dienen meer te reflecteren op de borging van publieke belangen in het veld waarop zij toezicht houden. Zij bevinden zich immers in een unieke positie om vanuit een onpartijdige houding problemen te signaleren of kansen te zien waarbij die publieke belangen in het geding zijn. Een reflectieve toezichthouder signaleert, agendeert, deelt kennis en koppelt actief terug naar politiek, bestuur en het veld. Dit kan bijvoorbeeld door jaarlijks een ‘Staat van de sector’ op te stellen of door wetgevingsbrieven over knelpunten in beleid en wetgeving. Deze signalerende en agenderen- de functie vereist versterking van de onafhankelijke positionering van toezichthouders.”

Lees verder via Toezichttafel – Wat moet nieuw kabinet met toezicht?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.