02:26
29 mei 2022

Wat ministeries achterhouden bij WOB-verzoeken

Wat ministeries achterhouden bij WOB-verzoeken

Wet openbaarheid van bestuur
Ondanks de WOB heeft Nederland een gesloten bestuurscultuur. ‘Ambtenaren denken: wat kunnen we tegenhouden?’

Was er niet erg veel gelakt? Dat vroeg de staatssecretaris zich af toen hij de documenten bekeek. Was „de gehanteerde laklijn” wellicht te stringent? Toen NRC met een WOB-verzoek documenten over het persoonsgebonden budget (pgb) had opgevraagd, hadden ambtenaren eerst grote delen gelakt: onleesbaar gemaakt met zwarte balken.

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan iedere burger documentatie opvragen over een bestuurlijke kwestie. De overheid moet die geven, tenzij er een belang is dat zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Dan mag het bestuursorgaan besluiten om een document of e-mail niet te geven, of deels onleesbaar te maken.

Lees verder via nrc.nl

Meer leren van Jan van der Grinten over de Wob en de Woo en over meer actuele wetswijzigingen voor lokale, provinciale en nationale overheden? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks De Juridische Overheid, georganiseerd door het Haags Congres Bureau, start 21 september 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.