05:13
24 januari 2022

Wat kunnen gemeenten leren van de tweede overall SCP rapportage sociaal domein?

Wat kunnen gemeenten leren van de tweede overall SCP rapportage sociaal domein?

Op landelijk niveau is de 2e overall rapportage van het Sociaal en cultureel planbureau verschenen. De rapportage is 475 pagina’s dik. De samenvatting 35 pagina’s. De rapportage steunt sterk op eerder verschenen onderzoek, dat ook al goeddeels bekend is. Wat kunnen gemeenten hier van leren?

Gemeenten moeten immers ook zelf monitoren, integrale beleidsplannen maken en zich integraal verantwoorden. Inmiddels ontstaan bij gemeenten prachtige integrale beleidsplannen. Ook is integrale lokale “wetgeving” aan het ontstaan, die zeker een voorbeeld voor het rijk kan zijn. Verantwoordingsverslagen sociaal domein heb ik nog niet echt gezien. Zou een lokale monitoringsrapportage een tussenvariant kunnen zijn?

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien + 3 =