04:46
30 september 2022

Wat knelt? Inventarisatie knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning

Wat knelt? Inventarisatie knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning

In het huidige overheidsbeleid wordt meer van de burgers zelf verwacht. Door de (gewenste) veranderingen naar meer participatie, wordt het belang van burgerinitiatieven met als waarden: onderlinge solidariteit, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen vóór en mét elkaar, daarmee steeds groter. Burgerinitiatieven die gericht zijn op zorg en ondersteuning sluiten goed aan op de wensen die de overheid heeft voor veranderingen in de zorg. Het ministerie van VWS wil deze burgerinitiatieven ondersteunen, en is daarom op zoek naar de knelpunten die zij momenteel ervaren. In deze rapportage ‘Wat knelt?’ presenteren Vilans en Movisie de resultaten van een inventarisatie naar knelpunten bij burgerinitiatieven gericht op zorg en ondersteuning. Allereerst is een deskresearch uitgevoerd naar de belangrijkste thema’s waarop knelpunten worden ervaren. Dit is de basis geweest voor een online enquête onder burgerinitiatieven. Ter verdieping hiervan zijn nog enkele interviews gehouden en is er een expertbijeenkomst geweest. De totale inventarisatie heeft een goed beeld opgeleverd van de ervaren knelpunten van burgerinitiatieven die zich richten op zorg en ondersteuning. Op basis van deze inventarisatie is het mogelijk om een actie-agenda op te stellen voor het vervolg. In deze samenvatting noemen wij alvast de belangrijkste resultaten.

Lees verder via Movisie – Wat knelt?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.