12:13
22 mei 2022

Wat de AVG ons gaat brengen – Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming

Wat de AVG ons gaat brengen – Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming

Vrijdag 20 januari verliep de termijn om te reageren op de conceptversie van de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming. Fijn dat de conceptversie er ligt. Dat geeft wat meer inzicht in hoe de Nederlandse wetgever een aantal open bepalingen uit de AVG inkleurt. Er staan weinig grote verrassingen in. In deze column zal ik een beknopte weergave geven. Uiteraard is het een conceptversie en zal deze nog worden voorgelegd aan allerlei instanties, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het belangrijkst dat met deze Uitvoeringswet (hoofdstuk 2) wordt geregeld is de oprichting van de Autoriteit Persoonsgegevens. De wettelijke basis voor de AP liggen nu in de Wbp. In de Uitvoeringswet wordt de Wbp straks ingetrokken, dus is voor de AP een nieuwe wettelijke basis nodig. De meeste taken en bevoegdheden vloeien echter rechtstreeks voort uit de Verordening. De maximaal op te leggen boeten gaat fors omhoog en de AP krijgt expliciet de bevoegdheid uit eigen beweging zaken openbaar te maken.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over de AVG en Privacy? Kom naar de Nieuwspoort Seminars De Juridische Overheid georganiseerd door het Haags Congres Bureau, start 21 september 2018 in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.