07:05
17 juni 2024

Wat bezielt een extremist?

Wat bezielt een extremist?

Radicalisering in breder perspectief: Over psychologische correlaten en de functie van het narratief

Deze publicatie markeert de benoeming van Bram Sizoo tot bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie van Radicalisering. De leerstoel is ingesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. De publicatie bevat een verzameling persoonlijke inzichten en ambities, waarmee de auteur vorm wil geven aan deze leeropdracht. De kern van het betoog is dat radicalisering niet louter een voorloper is van extremisme en geweld, maar ook andere uitkomsten kan hebben. Radicalisering in bredere zin bestaat volgens Sizoo uit aspecifieke psychologische processen, die kunnen leiden tot een sterke behoefte aan betekenisvolle antwoorden. Mensen zullen vol overtuiging een narratief omarmen als zij het idee hebben daarmee een antwoord gevonden te hebben. Het gaat dan niet om de inhoud van het narratief, maar om de functie ervan.

Lees verder en download indien gewenst de publicatie via dare.uva.nl

Meer leren over radicalisering, ondermijning, jeugd & veiligheid, zorg & veiligheid en bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 18 september en 9 oktober met o.a. Bram Sizoo, Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *