04:24
05 maart 2024

Wanneer moet een nieuwe taak of bevoegdheid aan een burgemeester worden toegekend?

Wanneer moet een nieuwe taak of bevoegdheid aan een burgemeester worden toegekend?

Wanneer moet een nieuwe taak of bevoegdheid aan een burgemeester worden toegekend? Prof. dr. mr. Jon Schilder (VU) en mr. Jan van der Grinten (Van Doorne) stelden criteria op die de wetgever daarbij kunnen helpen.

Jan van der Grinten: ‘Burgemeesters hebben de laatste decennia veel nieuwe bevoegdheden gekregen. Bijvoorbeeld om drugspanden te sluiten of woonoverlast aan te pakken. Dit soort zaken hebben gevolgen voor burgemeesters: zij komen steeds meer in de frontlinie te staan. En het is niet altijd duidelijk waarom een bevoegdheid nu juist aan de burgemeester wordt toegekend. Sommige taken kunnen misschien beter bij het college van B&W of bij het Openbaar Ministerie worden belegd.

Jon Schilder: ‘In opdracht van BZK hebben wij een advies geschreven voor een zogenaamd afwegingskader. Dat moet alle betrokkenen bij het wetgevingsproces helpen bij het maken van de beste keuze bij de toedeling van een nieuwe bevoegdheid. De basis was een eerdere discussienota van ons en vele gesprekken die we met burgemeesters en andere bestuurders hebben gevoerd. We formuleerden zeven criteria aan de hand waarvan de afweging gemaakt kan worden. Wij denken dat het gebruik hiervan de kwaliteit van het besluitvormingsproces vergroot.’

Jan van der Grinten: ‘Het gaat er niet om dat er een eenduidig antwoord uitrolt als je 3 keer ‘ja’ en 2 keer ‘nee’ antwoordt. Dat was ook niet onze opdracht. Er kan bijvoorbeeld best uitkomen dat een burgemeester de aangewezen persoon is om tot een woningsluiting te besluiten, maar dat er daarvoor wel iets moet verbeteren in de informatievoorziening. Het geeft in elk geval goede aanknopingspunten bij de toewijzing van nieuwe taken.’

Het advies ligt nu bij de Tweede Kamer. Lees het advies hier

Deze tekst verscheen eerder als post van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Linkedin

Meer leren van mr. Jan van der Grinten over bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV (toegespitst op ondermijning)? En over ondermijning, verwarde personen, jeugdcriminaliteit en andere actuele lokale veiligheidsthema’s? Kom vanaf 13 maart 2024 naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid’ met o.a. mr. Jan van der Grinten, prof. dr. André van der Laan (Universiteit Leiden), prof. dr. Michiel van der Wolf (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Karin van Wingerde (Erasmus Universiteit).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *