11:39
04 oktober 2022

Wanneer kan er gebruik worden gemaakt van cameratoezicht?

Cameratoezicht ondersteunt de aanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast door hangjongeren, drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers. Op cameratoezicht is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing zodra personen herkenbaar in beeld komen. Dit is om de privacy van die personen te beschermen.

Cameratoezicht op openbare plaatsen
De overheid mag gebruikmaken van cameratoezicht op openbare plaatsen, zoals bij uitgaanscentra. Dit mag alleen als het nodig is voor:

  • de handhaving van de openbare orde;
  • de verkeersveiligheid;
  • de opsporing van strafbare feiten.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.