02:53
02 oktober 2023

Waarstaatjegemeente.nl publiceert ENSIA-rapporten gemeenten

Waarstaatjegemeente.nl publiceert ENSIA-rapporten gemeenten

292 van de 345 gemeentebesturen hebben zich over 2022 verantwoord in het ENSIA Rapport over hun informatieveiligheidsbeleid. Met behulp van het rapport leggen zij verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze rapporten zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl.

De informatie die op Waarstaatjegemeent.nl is te vinden leert verder dat een stijgend aantal van 207 gemeenten informatieveiligheid heeft opgenomen als collegeambitie. 176 gemeenten geven aan dat het bestuur zicht heeft op alle risico’s waarvoor nog geen of onvoldoende maatregelen zijn getroffen. 258 gemeenten antwoorden dat de medewerkers op de hoogte zijn van de regels met betrekking tot informatiebeveiliging die voor hun functie van toepassing zijn.

ENSIA
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de normen die gelden voor de Nederlandse overheid, de BIO. Met ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de planning en control-cyclus van de gemeente. Hierdoor kan het gemeentebestuur, naast verantwoording afleggen aan de gemeenteraad, meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente krijgen en beter sturen.

Lees verder via vng.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *