03:16
22 april 2024

Waar liggen de prioriteiten van de Autoriteit Persoonsgegevens bij de handhaving van de AVG?

Waar liggen de prioriteiten van de Autoriteit Persoonsgegevens bij de handhaving van de AVG?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien hij van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffende inbreuk maakt op de AVG. De AP is gehouden om deze klachten te behandelen. Omdat de middelen van de AP beperkt zijn, heeft zij op 1 oktober jl. beleidsregels gepubliceerd omtrent de prioritering bij deze klachtenonderzoeken.

Lees verder via clairfort.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *