12:27
04 december 2022

Expired: Vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en eergerelateerd geweld

Vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en eergerelateerd geweld zijn zogenoemde ‘schadelijke traditionele praktijken’ en vormen wereldwijd een maatschappelijk probleem, ook in Nederland. De slachtoffers, voornamelijk vrouwen en meisjes, zijn gebaat bij rechtvaardige wetgeving, bescherming en goede hulp. In dit artikel krijgt u informatie en aanbevelingen.

De Nederlandse overheid voert een actief beleid ter preventie van huiselijk en eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwenbesnijdenis. Dit vloeit voort uit de ratificatie van een aantal internationale verdragen zoals het VN-vrouwenverdrag. De wetgeving wordt, ook door druk van de VN en de EU, met regelmaat aangescherpt. In 2015 nam de Tweede Kamer het Istanbul Verdrag aan, een belangrijk internationaal verdrag van de Raad van Europa bij het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. In december 2015 ging de Wet tegengaan huwelijksdwang in en moeten aanstaande echtgenoten meerderjarig zijn om te kunnen trouwen. Wilt u meer weten over deze nieuwe wetgeving om gedwongen huwelijken te voorkomen? Lees 8 vragen en 8 antwoorden.

Lees verder via Movisie – Wat zijn schadelijke traditionele praktijken?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.