04:57
19 juli 2024

Voorverkenning begrippenkader maatschappelijke onrust & stabiliteit

Voorverkenning begrippenkader maatschappelijke onrust & stabiliteit

Literatuur- en documentenstudie naar veelgebruikte begrippen omtrent maatschappelijke onrust en -stabiliteit.

Om maatschappelijke onrust en stabiliteit in de samenleving te beschrijven en te duiden, worden termen gehanteerd die onderling deels overlappen, maar ook van elkaar verschillen. Zulke termen worden ook vaak door elkaar heen gebruikt. Bij gemeenten en departementen is behoefte aan betere definities van fenomenen rond maatschappelijke onrust en stabiliteit. Het Verwey-Jonker Instituut bracht definities in kaart aan de hand van een literatuurstudie.

In het rapport beschrijven we de definities van de fenomenen zoals we die in de wetenschappelijke literatuur en in beleidsdocumenten zijn tegengekomen. Daarnaast lichten we kansen en risico’s toe van deze fenomenen en beschrijven we indicatoren om trends meetbaar te kunnen maken. Het gaat om de volgende fenomenen:

  • Maatschappelijke onrust en sociale stabiliteit
  • Maatschappelijk onbehagen en – ongenoegen
  • Polarisatie
  • Institutioneel – en politiek vertrouwen/wantrouwen
  • Sociale cohesie
  • Radicalisering en extremisme
  • Weerbaarheid en veerkracht
  • Problematisch gedrag en ondermijning democratische rechtsorde

Deze literatuurstudie is onderdeel van een onderzoek dat we samen uitvoerden met DSP-groep (een bureau voor beleidsonderzoek, beleidsadvies en management), en Stichting Dutch Institute for Safe and Secure Spaces (DISSS), in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek dient als voorverkenning voor een gezamenlijk begrippenkader voor de Rijkspartners.

Lees verder via verwey-jonker.nl

Meer leren over radicalisering, ondermijning, jeugd & veiligheid, zorg & veiligheid en bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 18 september en 9 oktober met o.a. Bram Sizoo, Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *