12:29
28 juni 2022

Voortijdig schoolverlaten en verzuim Toolbox thuiszitters

Het thuiszitten van leerlingen willen we terugdringen met Passend Onderwijs. Ieder opgroeiend kind krijgt met Passend Onderwijs een schoolloopbaan met de juiste hulp op het juiste moment. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Vanuit de PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi, Gedragswerk, Ingrado en het ministerie van OCW bundelen wij onze krachten om er voor te zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt.

Gezamenlijke aanpak thuiszitten

Van alle betrokkenen verwachten we dat ze zich maximaal inzetten om thuiszitten te voorkomen. Blijft een kind toch thuis? Dan proberen we dit zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor zijn de afgelopen jaren verschillende acties in gang gezet, zoals:

  • verbetering van de registratie
  • versterking van de leerplichtfunctie
  • inzet van onderwijsconsulenten
  • komen tot een sluitende regionale thuiszittersaanpak: verschillende regionale initiatieven laten zien dat een actieve gezamenlijke aanpak van scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en ouders de sleutel is tot succes.

Lees verder via Het NJI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.