02:12
26 november 2022

Voortgang huisvesting en werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Voortgang huisvesting en werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Momenteel zijn er meer dan 60.000 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal de komende tijd verder stijgen. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op huisvesting, zorg, onderwijs en mogen aan het werk. In de verzamelbrief licht het kabinet toe welke acties er zijn ondernomen, en wat er de komende tijd gebeurt om invulling te geven aan deze rechten.

Huisvesting
De instroom van vluchtelingen uit Oekraïne zorgt voor een toename van de vraag naar woningen. Om het aantal woningen uit te breiden zet het kabinet in op het transformeren van bestaande panden, zoals het bewoonbaar maken van een voormalig kantoorpand en het realiseren van flexwoningen. Flexwoningen zijn gemakkelijk te bouwen en te verplaatsen, en kunnen daarom in de toekomst ook op andere plekken worden neergezet. De woningen kunnen behalve voor ontheemden uit de Oekraine ook worden ingezet voor andere doelgroepen op de woningmarkt.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ opgericht om een ‘flexibele schil’ van woningen te realiseren. Deze taskforce doet dit onder andere door gemeenten en andere woningmarktpartijen te ondersteunen. Om projecten financieel te ondersteunen wordt er vanuit de Woningbouwimpuls (Wbi) 100 miljoen euro vrijgemaakt. Deze middelen zijn bedoeld om financiële tekorten aan te vullen en de realisatie van woningen te versnellen.

Naast de opvang door gemeenten vindt opvang plaats door particulieren. Een deel van deze particuliere opvang verloopt via het RefugeeHomeNL, waarin diverse NGO’s samenwerken. Om
een betere ondersteuning van RefugeeHome.Nl en het Rode Kruis mogelijk te maken is een budget van respectievelijk 13,1 en 12,8 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.