06:00
30 september 2022

Voorkom escalatie bij probleemgezinnen met AVE

Een gezin met problemen krijgt soms hulp van meerdere professionals. Wie heeft de regie als problemen groter worden? Waneer is opschalen geboden? Hoe voorkomt u verdere escalatie? De publicatie Aanpak Voorkoming Escalatie geeft antwoord. Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) is een product van de gemeente Leeuwarden in samenwerking met het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en het Programma Sociale Teams.

3D-aanpak

AVE sluit aan bij de 3D-aanpak in het sociaal domein én bij de ketens van justitie en politie. De aanpak helpt te voorkomen dat een situatie ‘uit de hand loopt’ en onveilig wordt.

Leidraad

AVE is bruikbaar als leidraad bij uw eigen, lokale aanpak. Het doel is hulpverlening tijdig op te schalen, stagnatie in samenwerking te doorbreken en zo oplopende problemen te voorkomen.

Lees verder via VNG:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.