06:56
21 mei 2024

Vooraankondiging en matchmaking NWA-call ‘Vernieuwing van Toezicht’

Vooraankondiging en matchmaking NWA-call ‘Vernieuwing van Toezicht’

NWO lanceert een nieuw onderzoeksprogramma over Vernieuwing van Toezicht, op initiatief van de samenwerkende Nederlandse rijksinspecties en markttoezichthouders en in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Op 24 maart vindt een matchmakingsbijeenkomst plaats voor onderzoekers, toezichthouders en maatschappelijke partijen.

Het NWA-programma Vernieuwing van Toezicht richt zich op fundamentele domeinoverstijgende vragen over de toekomst van toezicht: de vragen die inherent zijn aan het vak van toezichthouden in een veranderende maatschappij. In de call for proposals die begin februari gepubliceerd zal worden staan onderzoeksthema’s centraal die gebaseerd zijn op de in 2018 gepresenteerde Wetenschapsagenda toezicht. De thema’s worden geclusterd in:

  • Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving
  • Kwaliteit en professionaliteit van toezicht
  • Maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezicht

Onderzoekers en toezichthouders worden uitgedaagd om samen tot uit prikkelende onderzoeksvoorstellen te komen op een of meerdere van deze themaclusters. In het programma is ruim vier miljoen euro beschikbaar voor drie interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia en een overkoepelend project.

Lees verder via nwo.nl

Dr. Meike Bokhorst en Prof. dr. Lisette van der Hel zijn de keynotespeakers tijdens de geheel nieuwe HCB Studiedag ‘Toezichtstrategieën in de praktijk 2020’ die online plaatsvindt op 2 december 2020 vanuit het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over Tools in Toezicht? Volg 10 november online de nieuwe editie van het Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie van het Haags Congres Bureau. Met praktijkbijdragen door oa Dr. Katy de Kogel over het toezicht met technologie op delinquenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *