03:26
24 juni 2024

Voor opschorten privacy is sterker wettelijk kader nodig

Voor opschorten privacy is sterker wettelijk kader nodig

Privacy (en de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt door samenwerkende maatschappelijke partners op het grensgebied tussen zorg en maatschappij (VNG, 2016) vaak gezien als een hinderpaal voor optimale zorg. Cruciale informatie wordt onvoldoende gedeeld waardoor veiligheidsrisico’s ontstaan (Lourens, 2023).

Het probleem komt voort uit onze collectieve verontwaardiging over vermijdbare calamiteiten

Rechten van het individu schuren soms met de belangen van de maatschappij. Vooral bij calamiteiten (zie de publieke discussie over Thijs H. of de Erasmus-moorden) gaan stemmen op om privacy drempels te verlagen ten behoeve van de optimale zorg voor de meest zieken en ter bescherming van de maatschappij. Hiervoor moet de overheid dan een wettelijke kader bieden en samenwerkingspartners moeten met concordaten een werkomgeving creëren die voor haar medewerkers werkbaar is (zie VNG, 2016).

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over de integrale aanpak van veelplegers, verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2023’ die start op 25 april in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *