06:13
27 juni 2022

Voor de politie is de cao-ruzie een druppel in een te volle emmer

Voor de politie is de cao-ruzie een druppel in een te volle emmer

Achter het CAO-conflict met de politie sluimert onvrede die dieper steekt dan het salaris. Piet van Reenen ziet ook een verdere ‘politisering’ van de politie door de verschoven positie van de korpschef.

Politiemensen met bij de knie afgeknipte uniformbroeken op het Malieveld, protesterend tegen stagnerende cao-onderhandelingen,- weet u het nog? Politieauto’s in demonstratieve optocht die stapvoets rijdend het verkeer op rijkswegen ophielden tot grote ergernis van de andere weggebruikers. De methoden variëren, maar ze worden na enige tijd of gênant, of doen afbreuk aan het uniform, of bestaan uit overtredingen. Wat ze gemeen hebben is dat het effectieve pressiemiddelen zijn in de strijd om betere arbeidsvoorwaarden van politiemensen.

Lees verder via nrc.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.