09:14
28 januari 2023

Vogelgriep vastgesteld in Oldekerk

Vogelgriep vastgesteld in Oldekerk

Bij een vermeerderingsbedrijf van ouderdieren in Oldekerk (gemeente Westerkwartier, provincie Groningen) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 38.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt 1 ander bedrijf dat leegstaat. Binnen de 3 kilometerzone ligt ook nog 1 ander pluimveebedrijf. Dat bedrijf wordt door de NVWA gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometerzone liggen 13 andere pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct een vervoersverbod. Oldekerk ligt in een regio waar ook de regionale ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht is. Binnen de 10 kilometerzone geldt per direct de ophok- en afschermplicht ook daar waar deze nog niet van kracht was.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Bekijk de actuele besmettingen op de kaart in de Dierziekteviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen
Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *